Hjem

Stiftelsen Leon Jarners Minnefond til fremme av forskning om Alzheimers sykdom og aldersdemens.

Bakgrunnen for fondet er Leon Jarners eget ønske om å hjelpe mennesker som led av Alzheimers sykdom/aldersdemens, et ønske som ble satt ut i livet av hans søster Cissy Schick. Leon Jarner var selv ikke rammet, men hadde et nært familiemedlem som var syk.
Stiftelsen mottar og forvalter gaver og andre bidrag for sin virksomhet med å støtte forskning om Alzheimers sykdom og aldersdemens. Man kan også melde seg som støttemedlem av stiftelsen. Årsmedlemskap koster kr. 100. Livsvarig personlig medlemskap koster kr. 5.000, og bedrifter kan tegne medlemskap for kr. 10.000.
Støttemedlemmer vil årlig få tilsendt oppgave over Stiftelsens virksomhet med revidert regnskap, omtale av de formål som er tilgodesett etc.
En gave til Stiftelsen Leon Jarners Minnefond øker våre muligheter til forskning.

Stiftelsens adresse:
Bogstadveien 47
0355 Oslo

Bankgiro nr. 1607 84 49504

Tilgjengelighetserklæring