Cissy Schick

Cissy Schick, Leon Jarners søster, var den som tok initiativet til opprettelsen av Leon Jarners Minnefond sammen med Wolfgang Plagge . Hun hadde fått omsorg for andre inn med morsmelken og allerede som ung kvinne, ansatt ved Det norske flykningekontoret i Stockholm under krigen, viste hun dette. Hun var meget flink til å sy og begynte allerede like etter krigen å produsere dameklær. I begynnelsen av 50-årene startet hun, sammen med sin mann Ello Schick, konfeksjonsfabrikken ” Jarner Modeller”, der dameklær ble skapt. Firmaet hadde på sitt meste 70 ansatte.

Cissy var ildsjelen og drivkraften i Fondet. Målbevis og med stor energi samlet hun fagfolk og kunstnere til styret for stiftelsen. Hun var kreativ, hadde ideer til innsamlingsaksjoner og utålmodig når det gjaldt støtte til Fondet for å øke kapitalen.

Cissy hadde altså en søster som i mange år var dement og hun drev selv utstrakt opplysningsarbeid om demenssykdommer og de konsekvenser demens har for den det gjelder og pårørende. Hun deltok aktivt da pårørendeforeningen startet i Oslo i 1988 og mange pårørende har søkt støtte og hjelp hos Cissy i årenes løp.

Cissy Schick var inkarnasjonen av ” det gode mennesket”, en kvinne med et stort hjerte og som hadde mye omsorg for sine medmennesker. Hun var en aktiv kvinne på mange områder, det hadde hun vært hele livet. For sin innsats på det sosiale og humanitære området mottok hun H.M. Kongens fortjenestemedalje i 1984.

Ciccy Schick døde 23. september 2003 nesten 90 år gammel.

Etter at Cissy Schick gikk bort, forsatte hennes mann, Ello Schick hennes arbeid i Fondet inntil han døde i 2006.

Dag og Cissy Februar 2001

Cissy Schick og første prisvinner Dag Årsland