Leon Jarners stipend

Stipend til demensforskning 2024

Leon Jarners Minnefond til forskning om Alzheimers sykdom og andre former for demens utlyser stipend på kr 250 000 til anvendelse i forskning om demens som skal utføres i Norge. Det kan søkes om hele summen eller om et mindre beløp til et selvstendig prosjekt eller som et bidrag til et større prosjekt. Stipendet kan brukes til et bredt utvalg av typer prosjekter som for eksempel for å bedre diagnostikk, behandling og omsorg, herunder livskvalitet til personer med demens og/eller deres pårørende. Det er ingen spesifikke tema som prioriteres for tildeling

Midlene kan brukes til ulike formål, som innkjøp av teknisk utstyr, laboratorieanalyser, lønn til egen forskning, til forskningsassistanse, eller til å dekke kostnader i forbindelse med utarbeidelse av et nytt prosjekt (frikjøp), eller til avslutning av et pågående prosjekt (ferdigskrive en artikkel eller phd arbeid). Rapport må avlegges ultimo oktober 2025.
Søknad på maksimum to sider må skrives på engelsk og inneholde angivelse av bakgrunn (background), målsetting (aim) og metode/prosedyre (method/procedure). Den må sammen med CV (engelsk) på maksimum en side og en bekreftelse fra en ansvarshavende institusjon sendes elektronisk til knutengedal@outlook.com innen 31 mai, 2024. Det benyttes ikke et særskilt søknadsskjema.

Tildeling av stipend offentliggjøres på Aldring og helse-dagene, 25 og 26 september 2024 og utdeles til samme tid.

Vinnere av Leon Jarners forskningspris/-stipend:

2000: Lege Dag Årsland

2001: Lege Arne Fetveit

2002: Lege Brit Standnes, på vegne av «DemiBusk»

2003: Lege Anne Rita Øksengård

2004: Sykepleier Øyvind Kirkevold

2005: Psykolog Carmen Janvin

2006: Lege Ingun Ulstein

2007: Lege Geir Selbæk

2008: Lege Sigrid Botne Sando

2009: Lege Maria Lage Barca

2010: Sykepleier Ingelin Testad

2011: Lege Sverre Bergh

2012: Psykolog Kersti Wogn-Henriksen

2013: Sykepleier Anne-Marie M. Rokstad

2014: Sykepleier Frøydis Bruvik

2015: Sykepleier Marianne Thorsen Gonzalez

2016: Fysioterapeut Elisabeth Wiken Telenius

2017: Sykepleier Aud Johannessen

2018: Lege Bjørn Lichtwarck

2019: Førsteamanuensis Alka Rani Goyal

2020: Forsker Karin Persson

2021: Forskerne Marit Mjørud/Janne Røsvik

2022: Lege Dag Årsland

2023: Ingen utdeling