Leon Jarners stipend

Leon Jarners Minnefond til forskning om Alzheimers sykdom og andre former for demens utlyser stipend på kr 200 000,- til anvendelse i forskning om demens. Det kan søkes om hele summen eller om et mindre beløp til et selvstendig prosjekt eller som et bidrag til et større prosjekt. Stipendet kan brukes til et bredt utvalg av typer prosjekter som for eksempel for å bedre diagnostikk, behandling og omsorg, herunder livskvalitet til personer med demens /eller deres pårørende. Det er ingen spesifikke tema som prioriteres for tildeling

Midlene kan brukes til ulike formål, som innkjøp av teknisk utstyr, laboratorieanalyser, lønn til egen forskning, til forskningsassistanse, eller til å dekke kostnader i forbindelse med utarbeidelse av et nytt prosjekt (frikjøp), eller til avslutning av et pågående prosjekt (ferdig skrive en artikkel eller phd arbeid). Rapport må avlegges.

Det fins ikke et særskilt søknadsskjema. Søknad på maksimum to sider som må inneholde angivelse av bakgrunn, målsetting, metode/prosedyre og forventet start og avslutning må skrives på norsk eller engelsk og sendes sammen med CV på maksimum en side elektronisk.

Tildeling av stipend blir offentliggjort på Aldring i Norge-dagene 2022.       

Leon Jarners stipend til demensforskning erstatter Leon Jarners forskningspris.

Vinnere av Leon Jarners forskningspris/-stipend:

2000: Lege Dag Årsland

2001: Lege Arne Fetveit

2002: Lege Brit Standnes, på vegne av «DemiBusk»

2003: Lege Anne Rita Øksengård

2004: Sykepleier Øyvind Kirkevold

2005: Psykolog Carmen Janvin

2006: Lege Ingun Ulstein

2007: Lege Geir Selbæk

2008: Lege Sigrid Botne Sando

2009: Lege Maria Lage Barca

2010: Sykepleier Ingelin Testad

2011: Lege Sverre Bergh

2012: Psykolog Kersti Wogn-Henriksen

2013: Sykepleier Anne-Marie M. Rokstad

2014: Sykepleier Frøydis Bruvik

2015: Sykepleier Marianne Thorsen Gonzalez

2016: Fysioterapeut Elisabeth Wiken Telenius

2017: Sykepleier Aud Johannessen

2018: Lege Bjørn Lichtwarck

2019: Førsteamanuensis Alka Rani Goyal

2020: Forsker Karin Persson

2021: Forskerne Marit Mjørud/Janne Røsvik