Leon Jarners Forskningspris 2016

Årets pris tildeles fysiotereapeut, PhD, Elisabeth Wiken Telenius

Utdelingen skjedde på Demensdagene i Oslo, 7. desember.

Se intervju med prisvinneren: