Åpent folkemøte om demens

Mandag 18. september arrangeres møte om demens i Auditoriet på Bærum sykehus, klokken 18.30-20.30.

Møtet arrangeres av Stiftelsen Leon Jarners minnefond for demensforskning i samarbeid med Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering ved Bærum sykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Møtet arrangeres av Stiftelsen Leon Jarners minnefond for demensforskning i samarbeid med Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering ved Bærum sykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Program:

Musikalsk introduksjon til kvelden
Wolfgang Plagge

Jarner Stiftelsen
Harry Sam Selikowitz, nevø av Leon Jarner.
Maria Lage Barca, tidligere vinner av Leon Jarners forskningspris

Åpenhet om demens – en pårørendes historie
Svein Buvik (60) mistet sin kone Anne-Mette Buvik (55) for to år siden, ett år etter at demens ble diagnostisert.

Kan demens forebygges, og om så, hvordan?
Knut Engedal, professor emeritus, dr.med.

Dagens og framtidens behandling av demens
Anne Rita Herzog Øksengård, overlege dr.med., geriater

Bærum sykehus innsats på demensområdet i forskning og klinisk virksomhet
Håkon Ihle-Hansen, lege og stipendiat og Erik Engebretsen, overlege

TID FOR SPØRSMÅL

Musikalsk avslutning
Wolfgang Plagge og Erik Engebretsen